•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..

ردیابی خودرو

                       

                           

 1. سیستم سخت افزاری ردیابی(جی پی اس) سرویس مدرسه:   این شرکت با نصب سیستم رد یابی و جی پی اس در داخل خودروهای سرویس مدرسه خود ، با نظارت بر عملکرد رانندگان ؛ لحظه به لحظه روند تردد یا حرکت یا توقف یا سرعت و زمان رسیدن آنها را کنترل می نماید و ایمنی کار و ایمنی دانش آموزان را افزایش داده و قابلیت هدایت رانندگان سرویس مدارس خود را به مسیرهای بهینه دارد.
همچنین سیستم ردیابی حمل و نقل در سرویس مدارس ، می تواند اهمیت ویژه ای برای والدینی داشته باشد که تمایل دارند با مشاهده سرویس در طی مسیر و توقف های آن در طول مسیر ، از موقعیت دقیق فرزند خود بخوبی آگاهی پیدا کنند.

 

 

                                                                                                                                              ردیابی خودرو سرویس مدرسه

                                                                                              

    2.  سیستم نرم افزاری و پایش هوشمند سرویس مدرسه(اپلیکیشن هوشمند سرویس مدرسه اسکب):

امکان پایش مسیر حرکت و کنترل تردد سرویس مدرسه از درب منزل تا رسیدن به مدرسه و ظهرها برگشت از مدرسه تا منزل توسط اولیا محترم با اپلیکیشن هوشمند سرویس مدرسه(اسکب) که در گوشی اولیا نصب میشود، اطلاعات بیشتر در سایت اینترنتی www.scab.ir

 

 

 

دریافت فایل آموزش نصب اپلیکیشن