•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..

پیش دبستان و دبستان پسرانه ارس

ازتابستان1397،مجتمع آموزشی‌دخترانه‌رشدنو به آدرس:مقدس اردبیلی،خیابان ب،کوچه دوم، پلاک3،منتقل شد..