•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..

پیش دبستان و دبستان پسرانه ارس

از تابستان 1397 مقطع دبیرستان دوره اول به مقاطع مدرسه ایران زمین اضافه گردید(دبیرستان ترنم سخن)